Doświetlona BAFTA

BAFTA wybrała nas, ponieważ przedstawiliśmy najlepszy pomysł na to, jak zwiększyć kubaturę budynku dzięki przywróceniu do użytku najwyższego piętra, stworzonego przez podniesienie i ponowne wyeksponowanie wspaniałych „utraconych” na lata wiktoriańskich świetlików dachowych. Wiedzieliśmy, że wymaga to niezwykłego rozwiązania z zastosowaniem inteligentnego szkła. W miarę rozwoju naszego projektu szybko stało się jasne, że jedynym wykonanym na zamówienie, innowacyjnym inteligentnym szkłem, które jest w stanie elegancko sprostać każdemu wyzwaniu technicznemu i estetycznemu, jest Eyrise – mówi Renato Benedetti, założyciel i dyrektor Benedetti Architects.

Budowa rozpoczęła się w 2020 r. a otwarcie nowej przestrzeni jest planowane na jesień 2021 r. Siedziba Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych znajduje się na liście zabytków II klasy. W celu ulepszenia obiekt i podwojenia jego wydajności, co jednocześnie umożliwi instytucji rozszerzenie programu działalności, zdecydowano się na renowację ostatniego piętra budynku. Prace ujawniły dwa świetliki dachowe pochodzące z czasów wiktoriańskich i ok. 1975 r. zakryte, aby odciąć dostęp światła do sali kinowej.

Dzięki ciekłokrystalicznemu szkłu eyrise© s350, które zapewnia natychmiastowe zaciemnienie, podjęto decyzję o użyciu właśnie tego materiału. Eyrise© s350 gwarantuje reakcję w czasie krótszym niż 1 sekunda, przejście ze stanu przezierności w stan całkowitego zaciemnienia a także wyjątkowo niskie zużycie energii (1W/m2). Może być także przycinane do wybranych kształtów, co również wpłynęło na jego wybór.

Szklane panele do świetlików, to ośmiomilimetrowe szkło wzmacniane termicznie o niskiej zawartości żelaza z ciemnoszarą emalią brzegową stanowiące warstwę zewnętrzną. Ich wewnętrzna powierzchnia pokryta jest powłoką eyrise® s350 i poliwinylobutyralem. Dalej mamy 14-milimetrową przestrzeń wypełnioną argonem, z ciepłą ramką dystansową i uszczelką silikonowa z profilami U. Warstwa zewnętrzna, to niemal 13-milimetrowe wzmacniane, niskożelazowe szkło z powłoką niskoemisyjną.

Tym co sprawia, że eyrise® s350 Instant Solar Shading Windows może tak dynamicznie się zmieniać, jest technologia Merck licrivision®, przezroczysta mieszanina ciekłokrystaliczna z dodatkiem określonych cząsteczek barwnika dostosowanych do potrzeb aplikacji w zakresie koloru. Pod wpływem niskiego napięcia cząsteczki mieszaniny komórki ciekłokrystalicznej zmieniają orientację i tym samym regulują ilość przechodzącego światła i ciepła. Połączenie okien eyrise® Instant Solar Shading i szkła przeciwsłonecznego Guardian SunGuard®, dostępna gama rozwiązań dla fasad strukturalnych znacznie się powiększyła, bez straty na estetyce.

Nowe technologie pomagają nam przekształcić i rozwinąć infrastrukturę naszej siedziby głównej, co z kolei umożliwi nam rozszerzenie naszej pracy w zakresie wspierania nowych i niedostatecznie reprezentowanych talentów. Podnosząc dach i ponownie integrując świetliki dachowe z innowacyjnym przeszkleniem eyrise© s350, jesteśmy w stanie otworzyć nową, jasną przestrzeń i zapewnić większą różnorodność inicjatyw, wydarzeń edukacyjnych i zajęć – powiedział Kevin Price, dyrektor operacyjny BAFTA.

  • Produkt: eyrise® s350 Instant okna przeciwsłoneczne
  • Powierzchnia: 158m2
  • Liczba: 82
  • Geometria: prostokąty, trójkąty i nieregularne pięciokąty
  • Typ: podwójne szyby
  • Kolor: neutralny szary, mieszanina D
  • System obramowania: na zamówienie
  • Inne informacje: przeszklenie dachowe. Kanały U w uszczelnieniu wtórnym

O BAFTA

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) jest wiodącą na świecie niezależną organizacją charytatywną zajmującą się sztuką (nr 216726), która zwraca uwagę opinii publicznej na najlepsze prace w dziedzinie filmu, gier i telewizji oraz wspiera rozwój talentów twórczych w Wielkiej Brytanii i za granicą. Poprzez ceremonie wręczania nagród oraz całoroczny program wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych, obejmujący warsztaty, kursy mistrzowskie, stypendia, wykłady i programy mentorskie w Wielkiej Brytanii, USA i Azji ‒ BAFTA identyfikuje i celebruje doskonałość, odkrywa, inspiruje i pielęgnuje nowe talenty oraz umożliwia naukę i twórczą współpracę. www.bafta.org.

About the author

Autor
Redaktor naczelna at Szklo-Ceramika.ONLINE | Website

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zafascynowana szkłem i ceramiką w każdym aspekcie ich powstawania i wykorzystania, w tym historycznymi technikami i technologiami wytwarzania, zdobienia i łączenia z innymi materiałami. Do 2020 r. sekretarz redakcji czasopisma „Szkło i Ceramika” (ICiMB, SITPMB). Obecnie prowadzi własny portal Szklo-Ceramika.ONLINE i angażuje się w projekty tematyczne.
ORCID: 0000-0001-9574-7470

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *