Circadian – witrażo-graffiti

Co wspólnego mają ze sobą witraże i graffiti? O wiele więcej niż tylko wspaniałe kolory i duże motywy! Derix Glasstudios z Jamesem Earleyem zbadali punkty styku i połączyli obie formy sztuki w ramach eksperymentalnego projektu.

Graffiti i szkło artystyczne doświadczyły podobnych trendów w rozwoju w ciągu ostatnich kilku dekad. Jednak oba mają więcej wspólnego niż tylko rosnące zainteresowanie publiczne lub rosnący odbiór jako „szanowana forma sztuki”. Łączy zamiłowanie do monumentalności i bliski związek z architekturą. Bardziej niż w przypadku innych form sztuki, nacisk kładziony jest na interakcję między dziełem sztuki a przestrzenią, możliwość wpływania na przestrzeń i wpływania na jej atmosferę w perspektywie długoterminowej. Zarówno graffiti, jak i szkło artystyczne to formy sztuki, które właśnie ze względu na swój architektoniczny charakter mają możliwość ulokowania się w przestrzeni publicznej i udostępnienia szerszej publiczności oraz zmniejszyć lęk przed kontaktem ze sztuką, przyjmując formę stałego elementu codziennie mijanego krajobrazu.

James Earley (ur. 1981) to irlandzki artysta, który mieszka i pracuje w Dublinie w Irlandii. Jego działania są zakorzenione w graffiti, projektowaniu graficznym i witrażowniczym dziedzictwie jego rodziny. Tworzy dzieła o ponadczasowej estetyce i bogatej narracji konceptualnej.

Prace są przygotowywane przy użyciu narzędzi cyfrowych. Łącząc produkcję wspomaganą komputerowo z tradycyjnymi, “ręcznymi” technikami, wykorzystuje technologię do tworzenia złożonych, warstwowych, silnie naładowanych kompozycji. Głównym celem estetycznym Earleya jest wizualizacja zdekonstruowanych witraży, w których formy architektoniczne okna (ołów, szkło) pozostają w zawieszeniu, przedstawione za pomocą graficznego języka linii, kolorów i form rastrowych.

Prace Earleya dotykają szerokiego zakresu tematów związanych z władzą, nierównowagą społeczną, religią, polityką i ostatecznie nieludzkością człowieka. Są wizualną medytacją i odzwierciedleniem tych zagadnień.

James dorastał w rodzinnym warsztacie szklarskim i nigdy nie stracił fascynacji szkłem. W jego wielkoformatowych pracach ściennych często odkrywa się zdekonstruowane kształty okien, kawałki szkła i ołowiane pręty „przetłumaczone” na język graficzny, na linie, kolory i formy rastrowe. Prace charakteryzują się ponadczasową estetyką i bogatą konceptualną narracją. Jako inspirację do współpracy wybrał ścianę „Circadian” z 2020 r. Wysokie na 9 m graffiti w irlandzkim mieście Cork opowiada o konsekwencjach lockdownu, blokady spowodowanej pandemią koronawirusa i jej wpływie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

W warsztatach Derixa w Taunusstein pracownicy przekładają współczesne projekty na szkło z wielką dbałością o formę i wyobrażenia artystów. Wykorzystują mieszankę tradycyjnych technik, o historii sięgającej średniowiecza i ultranowoczesnych procesów wykończeniowych. Cechą szczególną jest symbioza, w którą szkło wchodzi ze światłem oraz silne odniesienia do architektury. Dzieło sztuki jest kompletne i skończone dopiero, gdy szklana praca zostanie zamontowana w miejscu docelowym i ożyje w interakcji ze światłem.

Współpracując z Earley, wzięto pod uwagę wyjątkowe cechy i podobieństwa dwóch form sztuki, możliwość tworzenia złożonych narracji wizualnych, interakcji między sztuką a przestrzenią oraz ich zdolności dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Celem było otwarcie medium współczesnego malowania na szkle dla nowych zastosowań i nowych grup docelowych. Krótki film „Circadian” dokumentuje ten proces i pokazuje, jak wizualny język Jamesa spotyka się z charakterem tysiącletniego materiału szklanego i harmonijnie łączy się dzięki kunsztowi pracowników Derixa.

Zdjęcia i film: Ror Conaty

About the author

Autor
Redaktor naczelna at Szklo-Ceramika.ONLINE | Website

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zafascynowana szkłem i ceramiką w każdym aspekcie ich powstawania i wykorzystania, w tym historycznymi technikami i technologiami wytwarzania, zdobienia i łączenia z innymi materiałami. Do 2020 r. sekretarz redakcji czasopisma „Szkło i Ceramika” (ICiMB, SITPMB). Obecnie prowadzi własny portal Szklo-Ceramika.ONLINE i angażuje się w projekty tematyczne.
ORCID: 0000-0001-9574-7470

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *