Multimedialny globus, fot. P. Walczak, PME

Odnowione i jeszcze lepsze Muzeum Etnograficzne w Warszawie

 Nowa przestrzeń wystawiennicza, fot. P. Walczak, PMEBudżet ponad 8 mln złotych pozwolił na dokonanie olbrzymich zmian w zabytkowym budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzięki inwestycji związanej z przebudową i zakupem infrastruktury, muzeum będzie jeszcze bardziej dostępne i poszerzy swoją ofertę dla zwiedzających.

 

Specjalistyczne szafy magazynowe do przechowywania eksponatów, fot. P. Walczak, PME

 

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni edukacyjnych i ceramicznych, w tym zestaw pieców i kół garncarskich.

Zadbano o nowe multimedia w sali kinowej i specjalistyczne szafy do przechowywania eksponatów w magazynach. Sprzęt do rejestracji foto-video wzbogacił pracownie fotograficzną i wesprze działania pracowników placówki w trakcie badań terenowych.

 

Fragment nowej stałej wystawy „Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi” w Muzeum Etnograficznym, fot. P. Walczak, PME
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie jest jednym z najbardziej unikatowych polskich muzeów.

Jego rozwój instytucjonalny i ofertowy ograniczały braki w infrastrukturze i wyposażeniu – mówi dyrektor Tadeusz Zając.

Dzięki przebudowie, poprzez podział istniejących wysokich pomieszczeń stropami, powiększono powierzchnię wystawienniczą. Dzięki temu pojawiła się nowa powierzchnia użytkowa na kondygnacji +1 oraz dodano konstrukcję stalową pełniącą funkcję antresoli. Przebudowano także salę wystawową na parterze.

Realizacja projektu pozwoli Muzeum w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał kulturalno-edukacyjny oraz społeczny i w pełni realizować swoje założenia statutowe – mówi koordynatorka projektu Aneta Gielo.

Nowoczesne elementy mulitimedialne, fot. P. Walczak, PMEZ puli dofinansowania zaplanowano również środki na zakup wyposażenia i nowoczesnych multimediów wzbogacając tym nową wystawę stałą Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi. Wśród atrakcji znalazły się m.in. multimedialny globus czy hologram z postacią króla siedzącego na zabytkowym tronie. Inwestycja poprawiła również dostępność ekspozycji dla osób z niepełnosprawnościami ‒ przygotowano makiety zabytkowych obiektów i zakupiono audioprzewodniki.

„Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych” to szeroko zakrojona inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020. Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Makieta zabytkowego budynku, jeden z elementów zwiększających dostępność muzeum dla osób z niepełnosprawnościami, fot. P. Walczak, PMEPaństwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie istnieje od 1888 r. To najstarsze i największe muzeum etnograficzne w Polsce jest przestrzenią, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności. W nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentuje wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i zróżnicowanej tematyce. Autonomiczną strukturą instytucji jest poświęcone najmłodszym Muzeum dla Dzieci, w którym mogą one wszystkiego dotknąć. Misją muzeum jest kolekcjonowanie i eksponowanie piękna różnorodności i bogactwa kultur całego świata oraz prezentowanie ich wartości jako dobra ogólnonarodowego, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa otwartego.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *