Oprócz innych najwyższej klasy komponentów, AdamS zdecydował się na ramkę dystansową SWISSPACER ULTIMATE z certyfikatem domu pasywnego. © AdamS

Pierwszy w Polsce Certyfikat Gotowego Produktu Pasywnego

Choć budownictwo energooszczędne to trend, a w niektórych przypadkach nawet wymaganie prawne, to pierwszym polskim producentem, który pomyślnie przeszedł proces Certyfikacji Gotowego Produktu Pasywnego, jest firma AdamS z Mrągowa – specjalizująca się w stolarce PVC i aluminiowej. Dzięki Passiv Line Ultra firma pomyślnie przeszła proces certyfikacji „Finished Passive Product”. Oprócz innych najwyższej klasy komponentów, AdamS zdecydował się na ramkę dystansową SWISSPACER ULTIMATE z certyfikatem domu pasywnego.

Oprócz innych najwyższej klasy komponentów, AdamS zdecydował się na ramkę dystansową SWISSPACER ULTIMATE z certyfikatem domu pasywnego. © AdamS
Oprócz innych najwyższej klasy komponentów, AdamS zdecydował się na ramkę dystansową SWISSPACER ULTIMATE z certyfikatem domu pasywnego. © AdamS

W Polsce niewielu producentów stolarki okiennej i drzwiowej spełnia bardzo wysokie wymagania stawiane komponentom przeznaczonym do realizacji obiektów w standardzie pasywnym. Ci, którym udało się dopracować i poddać weryfikacji swój produkt do niezbędnych parametrów, znajdują się wśród tysiąca Certyfikowanych Komponentów Pasywnych na liście Niemieckiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt oraz Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.

„Niestety, w Polsce zaledwie niewielu producentów stolarki okiennej i drzwiowej spełnia rygorystyczne wymagania stawiane komponentom niezbędnym do realizacji budynków w standardzie pasywnym. Tylko certyfikowane komponenty dają pewność, że wszystkie parametry osiągnęły odpowiedni poziom, a budynek spełnia najwyższe standardy energetyczne. Ta właśnie rzetelność to ogromna wartość dodana, szczególnie dla architektów” – mówi Agata Michałowicz-Pędzich, Marketing Manager z firmy AdamS.

W sumie na polskim rynku certyfikację domów pasywnych posiada tysiąc komponentów. Wśród nich znajdują się ciepłe ramki dystansowe szwajcarskiego producenta SWISSPACER.

„Dzięki SWISSPACER ULTIMATE można osiągnąć przewodność cieplną na poziomie zaledwie 0,14 W/(mK). Właśnie ta niezwykle wysoka izolacyjność była powodem, dla którego wybraliśmy tą ramkę”- dodaje Adam Pędzich, Prezes Zarządu AdamS.

Oprócz ramek dystansowych SWISSPACER, inne najwyższej klasy komponenty, takie jak szkło izolacyjne Saint-Gobain CLIMATOP ECLAZ i ECLAZ II, pomagają zapewnić, że Passiv Line Ultra spełnia wymagania certyfikacji. Bazuje na certyfikowanym przez Niemiecki Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt systemie profili okiennych energeto 8000 o głębokości zabudowy 85 mm, z systemem wzmocnień tworzywowych Ultradur High Speed oraz autorskim wypełnieniem komór profili materiałem izolacyjnym. Umożliwiło to uzyskanie współczynnika przenikania ciepła Uf ≤ 0,79 W/(m²K) – wartości przekraczającej nawet wymagania certyfikacyjne.

AdamS pierwszym polskim producentem, który uzyskał certyfikację gotowego produktu przez Passive House z oknem Passiv Line Ultra. © AdamS
AdamS pierwszym polskim producentem, który uzyskał certyfikację gotowego produktu przez Passive House z oknem Passiv Line Ultra. © AdamS

Żeby otrzymać Certyfikat Gotowego Komponentu Pasywnego należy najpierw pomyślnie przejść szczegółowy audyt. Proces ten został opracowany przez członków Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku i ma na celu pomóc producentom w osiągnięciu najwyższej jakości, a tym samym spełnieniu restrykcyjnych wytycznych ze 100% pewnością. Może to zapobiec przykrym niespodziankom związanym z błędnymi wartościami obliczeniowymi lub późniejszymi reklamacjami z powodu złej jakości, występującymi w trakcie procesu budowy.

Dalsze informacje dostępne na stronie Swisspacer.

O budownictwie pasywnym:

Dom pasywny, to standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji.

Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów elementów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań. Nazwa “budynek pasywny” wiąże się z faktem, że budynki takie wykorzystują energię z promieniowania słonecznego w sposób pasywny, czyli biernie, bez wykorzystania aktywnych rozwiązań instalacyjnych.

W domach pasywnych redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że zazwyczaj nie stosuje się w nich tradycyjnego systemu grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. W polskich warunkach klimatycznych, szczególnie w przypadku mniejszych obiektów takich jak domy jednorodzinne, konieczne jest zastosowanie niewielkiego układu grzewczego w postaci ogrzewania podłogowego lub grzejników. Do zbilansowania zapotrzebowania na ciepło wykorzystuje się również promieniowanie słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja), a także zyski cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, takich jak urządzenia elektryczne i mieszkańcy. Idea domów pasywnych nie jest opatentowana, zastrzeżona ani nie podlega innym formom ochrony prawnej. Możliwe jest wznoszenie domów pasywnych w różnych technologiach budowlanych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *